سفارش تبلیغ
صبا

خدمات وکسب وکار

صفحه خانگی پارسی یار درباره

درخواست دوستی

    نظر

سلام ببخشیدشرمنده که مزاحم تون شدم میخواستم باشماهم دوست باشم دروبلایگ آخه زیادکارنکردم میخوام اگه میشه ازتجربه شمااستفاده کنم

ودوست دارم باشمادوست باشم

وروری جون